O restauraci

Restaurace NEBE byla nově otevřena v prosinci 2019 manželi Klimplovými. Rádi by obnovili zašlou slávu a navázali na bohatou minulost tohoto zařízení.

Formanský hostinec Zum Himmel je zmiňován už v roce 1624, a je tedy jedním z historicky nejstarších hostinců ve městě založených a vůbec nejstarším z těch, které dosud stojí a slouží svému účelu.

Stáří hostince není přesně známo, ale budova pochází z roku 1643, dnešní vzhled pochází v podstatě z poloviny 18. století, jak také dokládají letopočty ve znaku nad vchodem. Hostinec (byla tu i stáj pro 70 koní a pokoje k pronajmutí) to byl vyhlášený a oblíbený hlavně pro znamenité pivo z výborných sklepů. Chodilo se sem také po bohoslužbách v nedalekém kostele sv. Petra a Pavla, který se však do dnešní doby nezachoval.

Restaurace NEBE kolem roku 1930

Za války byl na místě hostince zřízen provizorní lazaret, po válce byl provoz oblíbeného hostince obnoven. Pamětníci si pamatují, že v 70. letech se hostinec nějakou dobu jmenoval Velkobřezenská pivnice. V období po roce 1989 restaurace několikrát změnila majitele, oddobí provozu se střídala s dobou, kdy bylo zavřeno.

Uděláme vše proto, aby si tento tradiční českolipský hostinec znovu našel své spokojené návštěvníky.Martina a Bohumil Klimplovi