O restauraci

Restaurace NEBE byla nově otevřena v prosinci 2019 manželi Klimplovými. Rádi by obnovili zašlou slávu a navázali na bohatou minulost tohoto zařízení.

Formanský hostinec Zum Himmel je zmiňován už v roce 1624, a je tedy jedním z historicky nejstarších hostinců ve městě založených a vůbec nejstarším z těch, které dosud stojí a slouží svému účelu.

Restaurace NEBE kolem roku 1930

Stáří hostince není přesně známo, ale budova pochází z roku 1643, dnešní vzhled pochází v podstatě z poloviny 18. století, jak také dokládají letopočty ve znaku nad vchodem. Hostinec (byla tu i stáj pro 70 koní a pokoje k pronajmutí) to byl vyhlášený a oblíbený hlavně pro znamenité pivo z výborných sklepů. Chodilo se sem také po bohoslužbách v nedalekém kostele sv. Petra a Pavla, který se však do dnešní doby nezachoval.

historie

Za války byl na místě hostince zřízen provizorní lazaret, po válce byl provoz oblíbeného hostince obnoven. Pamětníci si pamatují, že v 70. letech se hostinec nějakou dobu jmenoval Velkobřezenská pivnice. V období po roce 1989 restaurace několikrát změnila majitele, oddobí provozu se střídala s dobou, kdy bylo zavřeno.

Uděláme vše proto, aby si tento tradiční českolipský hostinec znovu našel své spokojené návštěvníky.Martina a Bohumil Klimplovi